If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:4:08

Thuyết minh video

Đề bài yêu cầu chúng ta di chuyển chấm màu cam đến vị trí 5,90 trên trục số, ta cũng có thể xem số này như 5 90/100, hay 5 9/10. Được rồi, để xem nào, đây là 5.8, và đây là 6.0. Có thể giải bài này bằng cách xem 5,9 nằm ở chính giữa 5,8 và 6,0, Tuy viết là 5,90, nhưng ta có thể xem đây như 5,9, vậy nó sẽ nằm ở chính giữa. Một cách khác nữa, chúng ta cần xem thử mỗi gạch này tương ứng với bao nhiêu? Đây là 5,8, và nếu 1/10 ở trên 5,8 là 5,9 ở đây, và 1/10 tiếp theo sẽ là 6,0, vậy từ đây tới đây là 1/10, và từ đây tới đây lại là 1/10. Vậy là mỗi 1/10 ở đây đã được chia thành một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười phần, và mỗi phần này tương ứng với 1/10 của 1/10, hay 1/100, ví dụ, đây sẽ là 5,81, 5,82, 5,83, 5,84, 5,85, 5,86, 5,87, 5,88, 5,89, 5,90. Vậy cả hai cách đểu cho cùng một đáp án. Cùng làm thêm vài bài nữa nhé. Di chuyển chấm màu cam đến điểm 2.87 trên trục số. Để xem nào. Đây là 2,8. Đây là 3,0. Chính giữa của đoạn này gạch dài này đây, ở đây, sẽ bằng 2,9. Vậy 2,87, giống như ví dụ trước. Mỗi đoạn này là 1/100, Đây là 2,8 thì đây sẽ là 2,81, 2,82, 2,83, 2,84, 2,85, 2,86, 2,87, nó đây rồi. Còn đây sẽ là 2,88, 2,89, 2,9, hay 2,90, điểm chính giữa đoạn từ 2,8 đến 3,0, Kết quả đây rồi. Kiểm tra lại kết quả nhé. Đúng rồi. Sau khi các em đã tìm ra đáp án đúng, các em có thể xem những gợi ý người ta đưa ra, để xem người ta giải bài này như thế nào. "Ở trên chúng tôi đã vẽ" "một trục số từ 2,8 đến 3,0," và họ đã chia nó thành 20 phần bằng nhau. Đúng rồi. Xem gợi ý tiếp theo nào. Gợi ý tiếp theo nói rằng đoạn lớn này bằng 3,0 trừ đi 2,8. Đúng bằng 2/10, và sau đó các em chia cho 20, bằng 0.1. Nói cách khác, giống như chúng ta đã nói lúc nãy "Mỗi đoạn này bằng 1/100," và chúng ta cũng đã thấy. 2,81, 2,82, 2,83, 2,84, 2,85, 2,86, 2,87. Cùng làm thêm một bài nữa nhé. Những gợi ý sẽ hướng dẫn các em từng bước để giải. Nên sau khi đã làm thử bài tập, các em hãy xem phần gợi ý để xem cách mình làm có hợp lý không. Cùng làm một bài khác nào. Một bài khác. Di chuyển chấm màu cam đến điểm 0,27 trên trục số. Đây là 0,2, còn đây là 0,3, vậy đi từ đây đến đây bằng 1/10, sau đó người ta lại chia đoạn 1/10 đó thành 10 phần, vậy mỗi phần này là 1/10 của 1/10, tức là 1/100. Vậy đây là 2/10 và 0/100, 2/10 và 1/100, 2/10 và 2/100, 2/10 và 3/100, 2/10 và 4/100, 2/10 và 5/100, 2/10 và 6/100, 2/10 và 7/100. Đây là 2/10 và 7/100. Một cách khác, ta có thể xem đây như 20/100. 2/10 cũng bằng với 20/100. 21/100, 22/100, 23/100, 24/100, 25/100, 26/100, 27/100. Được rồi. Sau khi đã kiểm tra đáp án, ta xem thử các gợi ý nhé. Gợi ý cho ta biết rằng "10 phần bằng nhau." Các con số cũng được hiện lên. Họ đã đánh dấu chúng hết. Những gợi ý này cũng rất hữu ích. Các em hãy làm bài tập này ngay nhé.