If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:1:29

Thuyết minh video

Ví dụ 3: So sánh các số thập phân Sử dụng nhỏ hơn hoặc lớn hơn cho điều này dấu ngoặc nhỏ để viết một câu đúng. Vì vậy họ chủ yếu muốn chúng tôi nói rằng 45,675 lớn hơn hoặc nhỏ hơn 45,645. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn vào mỗi con số này. Tôi sẽ chỉ viết chúng trên đầu của nhau. Vì vậy một số đầu tiên là bốn mươi lăm và sáu trăm bảy mươi lăm phần trăm và số thứ hai là bốn mươi lăm và sáu trăm bốn mươi lăm phần trăm Bây giờ khi bạn nhìn vào tất cả mọi thứ ở đây, có duy nhất một vị trí mà 2 con số này khác nhau là hàng trăm. Chúng tôi có 7 phần trăm ở đây và chúng tôi có 4 phần trăm ở đây. Tất cả mọi thứ là như nhau, vì thế con số này sẽ là lớn hơn. Con số này lớn hơn 45,645 hoặc 6 trăm và sáu trăm bốn mươi lăm phần nghìn. Hãy để tôi viết ra điều đó chỉ để đảm bảo rằng chúng ta biết những gì chúng ta đang làm. Bốn mươi lăm và sáu trăm bảy mươi lăm phần trăm, hoặc 45,675, chắc chắn là lớn hơn hơn 45,645, hoặc bốn mươi lăm và sáu trăm bốn mươi lăm phần nghìn.