If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài: Số thập phân

Học
Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này
Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Học
Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này
Học
Không có video hoặc bài viết nào trong bài học này
Hãy xác định các phần bạn cần luyện tập thêm trong bài học này:
Kiểm tra sự hiểu biết của bạn về Số thập phân với 9 câu hỏi này.

Về bài này

Trong chủ đề này, chúng ra sẽ tìm về hiểu số thập phân và biểu diễn số thập phân trực một cách quan cũng như trên trục số. Chúng ta cũng sẽ cộng, trừ, nhân và chia các số thập phân.