Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Địa chỉ IP

Vấn đề

Đâu là ưu điểm lớn nhất của giao thức định danh địa chỉ IPv6?
Chọn 1 đáp án: