Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Giao thức định danh trên Internet

Vấn đề

Một trường học lắp đặt bốn máy cảm biến thông minh có thể phát hiện thuốc lá điện tử. Các máy cảm biến được kết nối với Internet để quản trị viên có thể truy cập trang web bảo vệ bằng mật khẩu và xem dữ liệu trong thời gian thực. Quản trị viên cũng có thể gửi lệnh đến máy cảm biến để kích hoạt chế độ cảnh báo.
Theo Giao thức Internet (Internet Protocol, IP), mỗi máy cảm biến phải có một mã định danh duy nhất để có thể gửi và nhận dữ liệu qua Internet.
Bảng nào dưới đây liệt kê các mã định danh có thể được Giao thức Internet sử dụng để định danh máy cảm biến?
Chọn 1 đáp án:
Nội dung liên quan