Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Địa chỉ IP

Giao thức Internet (Internet Protocol, IP) là giao thức cốt lõi cấu thành nên một trong các tầng của Internet. Giao thức này được sử dụng để giải quyết vấn đề về địa chỉ và định tuyến trong tất cả các hoạt động trao đổi thông tin trên Internet.
Cụ thể hơn, giao thức này mô tả cách sử dụng địa chỉ IP để định danh thiết bị kết nối Internet bằng một địa chỉ không trùng lặp với bất kì địa chỉ nào khác. Giống như một ngôi nhà có địa chỉ để nhận thư, các thiết bị kết nối Internet có địa chỉ IP để nhận được tin nhắn.
Khi một máy tính gửi thông tin đến một máy tính khác, nó phải xác định rõ địa chỉ IP của máy nhận và cũng cần gửi cả địa chỉ IP của chính nó để máy nhận có thể trả lời.

Địa chỉ IPv4

Trên thực tế, có hai phiên bản của Giao thức Internet hiện đang được sử dụng:
  • IPv4, phiên bản đầu tiên được sử dụng trên Internet
  • IPv6, phiên bản kế nhiệm có khả năng tương thích ngược với hệ thống cũ hơn
Dưới đây là một ví dụ về địa chỉ IP trong giao thức IPv4:
74.125.20.113
🔍Hãy thử truy cập địa chỉ IP trên bằng trình duyệt của bạn và xem mình sẽ được dẫn đến đâu.
Mỗi địa chỉ IP được chia thành 4 số và mỗi số nằm trong khoảng từ 0 đến 255:
[0-255].[0-255].[0-255].[0-255]
Chúng ta viết những số đó ở hệ thập phân nhưng máy tính lưu chúng ở dạng nhị phân như sau:
01010101 01010101 01010101 01010101
Mỗi số trong địa chỉ có 28 kết quả khả thi do 1 byte bằng 8 bit. Bên cạnh byte, ta cũng có thể dùng đơn vị "octet".
Như vậy tổng cộng có 232 giá trị khả thi, tương đương với 4.294.967.296 địa chỉ IPv4 khả thi.
Vậy nếu số thiết bị muốn kết nối Internet nhiều hơn con số trên thì sao? Chúng ta cần phải làm gì?

Địa chỉ IPv6

Khi các giao thức Internet lần đầu tiên được phát minh, những người tạo ra nó đã không lường trước được mức độ phổ biến của Internet và cuối cùng, đã có nhiều hơn 232 thiết bị muốn tham gia vào mạng máy tính toàn cầu này.
Vào những năm 1990, khi số lượng địa chỉ IPv4 dần cạn kiệt, giao thức IPv6 ra đời để thay thế với địa chỉ dài hơn.
Dưới đây là một ví dụ về địa chỉ IPv6:
2001:0db8:0000:0042:0000:8a2e:0370:7334
Hãy chú ý đến các chữ cái trong những con số thuộc địa chỉ trên, như db trong 0db8. Đây là những con số trong hệ thập lục phân, nghĩa là địa chỉ IPv6 trên thực tế sẽ dài hơn nhiều. Chúng ta sẽ cùng thực hiện một số phép toán để biết chính xác độ dài của địa chỉ loại này.
Như bạn đã thấy, địa chỉ bao gồm 8 số thập lục phân và mỗi số có 4 chữ số. Giá trị lớn nhất có thể của mỗi số là FFFFF là chữ số lớn nhất trong hệ thập lục phân. Địa chỉ IPv6 lớn nhất sẽ là:
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
FFFF đổi sang hệ thập phân sẽ bằng bao nhiêu?
FFFF
163162161160
4096256161
F đổi sang hệ thập phân bằng 15, do đó FFFF=15×4096+15×256+15×16+15×1 và bằng 65.535.
Ta cũng có thể tính toán bằng cách đổi FFFF sang hệ nhị phân. Mỗi chữ số thập lục phân F tương ứng với 1111 ở hệ nhị phân, do đó FFFF sẽ bằng 16 bit như sau:
1111 1111 1111 1111
Như chúng ta đã thảo luận trong bài về số nhị phân, số lớn nhất có thể được biểu diễn bằng n chữ số nhị phân bằng sẽ bằng số 2n1 trong hệ thập phân. Như vậy số nhị phân ở trên sẽ bằng 2161 và bằng 65.535.
Mỗi số thập lục phân gồm 4 chữ số khi đổi sang hệ thập phân sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 65.535. Đồng nghĩa với việc mỗi số có 65.536 giá trị khả thi — và có 8 số như thế!
Tổng cộng, mỗi địa chỉ IPv6 được biểu diễn bởi 128 bit, do đó có thể có 2128, hay 340 x 1036 địa chỉ IPv6.
340282366921000000000000000000000000000
🤔 Hãy tưởng tượng một thế giới có chừng đó thiết bị kết nối với Internet. Thế giới đó sẽ như thế nào? Làm thế nào để thế giới đó là một thế giới tốt đẹp hơn?

🔍 Địa chỉ IP của bạn là gì?

Để biết địa chỉ IP của máy tính, bạn có thể thử tìm kiếm cách tra địa chỉ IP trên Google và tự mình khám phá thêm một chút.
Địa chỉ IP của bạn vào ngày mai có thể khác với ngày hôm nay. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ Internet có một loạt địa chỉ để chỉ định và họ có thể cung cấp cho bạn một địa chỉ bất kì trong số đó mỗi khi thấy máy tính của bạn xuất hiện trên mạng. Địa chỉ như vậy được gọi là địa chỉ IP động.
Mỗi đơn vị cung cấp Wi-Fi có dải địa chỉ riêng nên khi chuyển sang mạng Wi-Fi khác, chắc chắn máy tính sẽ có một địa chỉ IP mới.
Nếu máy tính đóng vai trò là máy chủ, chẳng hạn như một trong những máy chủ của Google.com, địa chỉ IP của máy đó thường sẽ là địa chỉ tĩnh. Khi đó, các máy tính khác có thể gửi yêu cầu tìm kiếm cho Google một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Bài tập vận dụng
Hãy xác định xem mỗi địa chỉ bên dưới là IPv4, IPv6 hay địa chỉ không hợp lệ:
Địa chỉ IPKiểu địa chỉ?
119.67.44.86
94.49.190.138
258.151.50.253
e0f8:af58:eee6:52b
d938:2da7:b596:6d34:3970:6789:c941:2340
d938:2da7:b596:6d3:3970:6789

🙋🏽🙋🏻‍♀️🙋🏿‍♂️Hãy cho chúng tôi biết thắc mắc của bạn về chủ đề này trong phần hỏi đáp bên dưới nhé!

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.