If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Chương 3: Mở đầu về SQL: Truy vấn và quản lý dữ liệu

Giới thiệu

Chúng ta hãy học cách sử dụng SQL để lưu trữ, truy vấn và thực hành các thao tác khác với dữ liệu. SQL là ngôn ngữ lập trình chuyên biệt được thiết kế để quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ và được sử dụng bởi rất nhiều ứng dụng và tổ chức.

Cùng tìm hiểu bạn có thể học thêm những gì về SQL và cơ sở dữ liệu.