If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Viết mã dễ đọc, dễ hiểu và dễ chỉnh sửa

Vấn đề

Xét theo các quy chuẩn viết mã JavaScript được khuyến nghị, đoạn mã nào trong các đoạn dưới đây dễ đọc nhất?
Chọn 1 đáp án: