Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Chương 5: JavaScript mở rộng: Mô phỏng tự nhiên

Giới thiệu

Sau khi đã hoàn thành chương "Mở đầu về JavaScript", chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách kết hợp JS, ProcessingJS và các khái niệm toán học để mô phỏng tự nhiên trong các chương trình của mình. Khóa học này dựa trên cuốn sách "The Nature of Code" của Daniel Shiffman (natureofcode.com), đã được cấp phép là tài sản sáng tạo công cộng.