If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tăng tính tương tác cho trang web bằng sự kiện

JavaScript có thể sửa đổi Mô hình đối tượng tài liệu (DOM) của trang web để phản hồi các sự kiện của người dùng, như nhấp chuột hoặc nhấn phím. Điều này cho phép thực hiện các tương tác trên trang web như như trình chiếu, trò chơi, xác thực biểu mẫu và thư viện ảnh vô hạn. Các hàm tiếp nhận và xử lý sự kiện cho phép chúng ta đợi một sự kiện cụ thể xảy ra và sau đó phản hồi bằng các mã lập trình.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video