If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Xử lý biểu mẫu bằng jQuery

Rất nhiều trang web sử dụng biểu mẫu để nhận thông tin đầu vào từ người dùng. Đôi khi, những thông tin đầu vào ấy sẽ được gửi đến máy chủ để lưu trữ, nhưng cũng có lúc thông tin sẽ được xử lý ngay tại trình duyệt. Để xử lý các biểu mẫu, ta có thể sử dụng jQuery trước khi thông tin được gửi đến máy chủ hoặc thay thế luôn cho chức năng của máy chủ.
Chúng ta có thể sử dụng jQuery để "xác thực" biểu mẫu, tức là kiểm tra xem dữ liệu đầu vào đã đúng định dạng hay chưa, chẳng hạn như kiểm tra dãy số được nhập có đúng là số điện thoại hay có đáp ứng được yêu cầu về độ dài hay không, sau đó mới gửi thông tin này đến máy chủ. Nếu bạn quan sát trang cài đặt của Khan Academy, bạn sẽ thấy có một số phần liên quan đến xác thực thông tin biểu mẫu:
Ta cũng có thể sử dụng jQuery để tạo một câu đố hoặc trò chơi trên trình duyệt giống như các bài tập ta đã thực hiện trên Khan Academy:
Ta có thể dùng các kỹ thuật giống nhau cho cả hai trường hợp trên và những kỹ thuật này sẽ được đề cập trong các bài học về xử lý biểu mẫu. Nếu bạn cần ôn tập lại về biểu mẫu HTML, hãy xem thêm bản trình bày này.
Lưu ý: Do lỗi trình duyệt nên quá trình xử lý biểu mẫu sẽ không hoạt động trong môi trường lập trình của Khan Academy nếu người dùng sử dụng Internet Explorer 11. Vui lòng dùng trình duyệt khác nếu bạn đang sử dụng Internet Explorer 11.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.