Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Chương 6: HTML/JavaScript: Lập trình tương tác cho trang web

Giới thiệu

Sau khi đã hoàn thành cả 3 chương mở đầu về JavaScript, HTML và CSS, chúng ta hãy tìm hiểu cách sử dụng HTML/CSS với JavaScript DOM API để tăng tính tương tác cho trang web của mình nhé!

Hãy cùng thử thách với các bài tập ngắn trong bài học này để kiểm tra xem bạn đã sẵn sàng để học cách kết hợp HTML, JavaScript, API DOM và tạo tương tác cho trang web chưa nhé!
Sau khi học được cách điều chỉnh trang web của mình bằng JavaScript, bạn có thể học thêm kiến thức gì khác?