Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Giới thiệu

Bạn có thể làm gì với các kiến thức và kỹ năng về khoa học máy tính và lập trình sau khi học xong? Chương này gồm các bài phỏng vấn nhiều chuyên gia trong ngành nghề liên quan tới máy tính từ khắp nơi trên thế giới. Hãy khám phá xem ngành nghề này có thể đa dạng và phong phú như thế nào nhé!