If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Định vị vị trí địa lý

Vấn đề

Một công ty cung cấp điện thoại cho tất cả nhân viên bán hàng của mình để sử dụng cho mục đích công việc. Trước đó, bộ phận Công nghệ Thông tin (CNTT) đã cài đặt một bộ phần mềm bảo mật trên mỗi điện thoại, trong đó có một chương trình giám sát có khả năng gửi vị trí hiện tại của điện thoại về trụ sở công ty.
Giả sử nhân viên luôn để điện thoại bên mình, thì câu hỏi nào sau đây không thể được giải đáp chỉ với dữ liệu về vị trí?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?