Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Lịch sử duyệt web của người dùng

Vấn đề

Một công cụ tìm kiếm thu thập lịch sử tìm kiếm sau của một người dùng:
Truy vấnID người dùngNgàyURL
"trò chơi trên bàn cờ"XE3AL0801/07/20boardgamegeek.com
"công thức chế biến các món hải sản"XE3AL0802/23/20www.seafoodwatch.org/consumers/sustainable-recipes
"tin tức không chứa quảng cáo"XE3AL0802/27/20npr.org
Vớt mỗi lượt tìm kiếm, bốn thông tin sau được lưu lại:
  1. Truy vấn được người dùng nhập vào thanh công cụ tìm kiếm
  2. ID duy nhất xác định người dùng
  3. Ngày mà người dùng nhập truy vấn
  4. URL của kết quả đầu tiên được người dùng nhấp vào
Công cụ tìm kiếm sẽ cá nhân hóa các kết quả tìm kiếm dựa trên lịch sử này bằng cách nào?
👁️Chú ý: Câu hỏi này có 2 đáp án.
Chọn 2 đáp án: