If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phương thức xác thực người dùng

Vấn đề

Phương thức xác thực đa yếu tố (MFA) an toàn hơn phương pháp chỉ sử dụng mật khẩu như thế nào?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?