If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Phương thức xác thực người dùng

Vấn đề

Phương thức xác thực đa yếu tố (MFA) an toàn hơn phương pháp chỉ sử dụng mật khẩu như thế nào?
Chọn 1 đáp án: