If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

An ninh mạng và tội phạm mạng

Công chua Bảo mật của Google Parisa Tabriz và Jenny Martin từ Tập đoàn Symantec giới thiệu các loại tội phạm mạng phổ biến nhất, bao gồm vi-rút, phần mềm độc hại, tấn công từ chối dịch vụ và tấn công giả mạo. . 

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video