If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Điểm truy cập giả mạo

Vấn đề

Anh Quân cần sử dụng ứng dụng ngân hàng trực tuyến để chuyển một số tiền lớn và anh ấy đang lo lắng về việc một kẻ tấn công có thể sử dụng điểm truy cập giả mạo để can thiệp vào quá trình chuyển khoản ngân hàng của mình.
Đâu là cách tốt nhất để anh Quân có thể ngăn chặn nguy cơ kết nối phải điểm truy cập giả mạo?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?