If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phần mềm độc hại

Vấn đề

Đoạn trích dưới đây được dẫn từ một bài báo năm 2020:
"Vào ngày 18 tháng 3, chúng tôi đã phát hiện một loạt các email được gửi đến người dùng và khiến họ vô tình tải xuống một trình theo dõi bàn phím tên là Agent Tesla".
Đâu là tác hại chính của việc vô tình tải về một trình theo dõi bàn phím?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?