Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Phần mềm độc hại

Vấn đề

Đoạn trích dưới đây được dẫn từ một bài báo năm 2020:
"Vào ngày 18 tháng 3, chúng tôi đã phát hiện một loạt các email được gửi đến người dùng và khiến họ vô tình tải xuống một trình theo dõi bàn phím tên là Agent Tesla".
Đâu là tác hại chính của việc vô tình tải về một trình theo dõi bàn phím?
Chọn 1 đáp án: