If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Các kỹ thuật mã hóa dữ liệu

Vấn đề

Trong mã hóa đối xứng, cần bao nhiêu khóa để mã hóa dữ liệu giữa người gửi và người nhận?
Chọn 1 đáp án: