If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tôi có thể làm gì để bảo vệ tài khoản cá nhân?

Hãy cùng tìm hiểu các công cụ như bảo mật hai lớp, trình quản lý mật khẩu và kiểm tra bảo mật để chủ động bảo vệ tài khoản của mình. Để tìm hiểu thêm về cách để bảo vệ bản thân trên Internet, truy cập: internet-safety.khanacademy.org. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video