If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Các thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng.

Tìm hiểu cách nhận biết và phòng tránh một số loại hình lừa đảo phổ biến. Để tìm hiểu thêm về những cách thức đảm bảo An toàn Internet, hãy truy cập: internet-safety.khanacademy.org. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video