If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng.

Tìm hiểu cách nhận biết và phòng tránh một số loại hình lừa đảo phổ biến. Để tìm hiểu thêm về những cách thức đảm bảo An toàn Internet, hãy truy cập: internet-safety.khanacademy.org. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video