If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tôi bị lừa đảo qua mạng. Tôi nên làm những gì?

Tất cả chúng ta đều cố gắng bảo vệ bản thân trên không gian Internet - nhưng đôi khi vẫn có người bị lừa đảo. Hãy chuẩn bị cho trường hợp không mong muốn nhưng có thể xảy ra này bằng cách tìm hiểu về những gì cần làm nếu bạn nhận ra rằng mình đã bị lừa đảo. Để tìm hiểu thêm về cách để bảo vệ bản thân trên Internet, truy cập: internet-safety.khanacademy.org. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video