Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Làm thế nào để mua sắm trên các nền tảng trực tuyến an toàn

Mua sắm trực tuyến yêu cầu chia sẻ thông tin thẻ tín dụng hoặc các thông tin tài chính cá nhân khác. Hãy tìm hiểu cách nhận biết và sử dụng các trang web mua sắm trực tuyến an toàn để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ! Để biết thêm về cách để bảo vệ bản thân trên Internet, truy cập: internet-safety.khanacademy.org. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video