If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các lý do tại sao bạn cần trình quản lý mật khẩu

Các trình quản lý mật khẩu giúp bạn dễ dàng tạo, lưu, và quản lý tất cả mật khẩu của mình, giúp bảo vệ tài khoản trực tuyến của bản. Hãy tìm hiểu xem tại sao bạn nên bắt đầu sử dụng công cụ này. Để biết thêm về cách để bảo vệ bản thân trên Internet, truy cập: internet-safety.khanacademy.org. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video