If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bảo vệ tài khoản cá nhân bằng số di động và bảo mật hai lớp

Bạn đã từng nhận được một mã số gửi đến điện thoại để truy cập vào một trang web chưa? Nếu câu trả lời là có, vậy là bạn đang sử dụng bảo mật hai lớp. Hãy cùng tìm hiểu tầm quan trọng của việc sử dụng bảo mật hai lớp, và công cụ này tạo lớp bảo vệ tài khoản và thông tin của bạn như thế nào. Để biết thêm về cách để bảo vệ bản thân trên Internet, truy cập: internet-safety.khanacademy.org. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video