If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chứng thư số

Vấn đề

Anh Tuấn tìm hiểu về các cơ quan cấp chứng thư và anh ấy không biết nên tin tưởng cơ quan nào khi duyệt web.
Lời khuyên hữu ích cho anh Tuấn là gì?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?