If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Chương 1: Khởi động cùng AI tạo sinh

Giới thiệu

Chúng tôi tin rằng AI tạo sinh và Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có tiềm năng chuyển đổi giáo dục. Bằng cách sử dụng những công cụ này, chúng ta có thể học cách tạo ra những trải nghiệm vui vẻ, cá nhân hóa, đầy tính tương tác và hấp dẫn nhằm thúc đẩy việc học của học sinh.